Till inneh氓ll p氓 sidan

Framsteg i kampen mot psoriasis och eksem

Nagel drabbas av psoriasis
Psoriasis drabbar inte bara huden, 盲ven leder och naglarna kan ibland p氓verkas. Foto: Seenms
Publicerad 2020-10-27

Runt 250 000 svenskar har idag psoriasis vilket g枚r den till en av v氓ra vanligaste folksjukdomar. Nu har forskare fr氓n 欧冠赛程2020赛程表 gjort framsteg med att kartl盲gga b氓de den och andra, 盲rftliga inflammatoriska huddiagnoser. Detta kan 枚ppna f枚r nya s盲tt att behandla sjukdomarna och m枚jlighet till f枚rebyggande 氓tg盲rder.

Psoriasis och atopisk dermatit (AD, olika former av eksem) 盲r tv氓 vanliga sjukdomar som bland annat leder till inflammationer i huden. B氓da 盲r 盲rftliga komplexa sjukdomar som orsakas av flera gener och flera omgivningsfaktorer och 盲rftliga diagnoser. B氓da 盲r vanliga och atopiskt eksem drabbar 20 procent av svenska barn.

Det forskarna gjort 盲r att peka ut ett antal gener som kan vara inbladade i att denna sjukdom f枚rs vidare fr氓n f枚r盲ldrar till barn. Detta kan i sin tur medf枚ra att det kan bli enklare att hitta effektiva behandlingsformer men ocks氓 olika m枚jligheter att jobba f枚rebyggande.

鈥 Psoriasis och atopisk dermatit 盲r komplexa sjukdomar, vilket inneb盲r att m氓nga gener 盲r involverade i sjukdomarna. Innan vi genomf枚rde v氓r studie var ett f氓tal av dem k盲nda. Vi uppt盲ckte 17 nya gener som potentiellt 盲r involverade i dessa sjukdomar, s盲ger Pelin Sahl茅n, universitetslektor vid avdelningen f枚r genteknologi vid 欧冠赛程2020赛程表.

Portr盲ttfoto f枚rest盲llandes Pelin Sahl茅n.
Pelin Sahl茅n, universitetslektor vid avdelningen f枚r genteknologi vid 欧冠赛程2020赛程表. Foto: Privat

F枚r att kunna identifiera dessa sjukdomsb盲rande gener har forskarna anv盲nt sig av metoden Capture Hi-C som utvecklades av Pelin Sahl茅n under 2010-talet och som blev vetenskapligt publicerad 2015.

Metoden anv盲nds f枚r att detaljrikt kunna kartl盲gga den interaktion som sker mellan genetisk information i olika delar av m盲nniskokroppen. M氓nga gener 盲r n盲mligen aktiva endast i specifika delar av kroppen medan samma genetiska information 氓terfinns i varje cell.

鈥 Det finns regioner i genomet, arvsmassan, som best盲mmer vilka gener som ska vara aktiva i vilka v盲vnader i kroppen. Dessa kallas enhancers eller f枚rst盲rkande gensekvenser. De h盲r f枚rst盲rkande gensekvenserna befinner sig ofta l氓ngt fr氓n de gener de ska reglera. Genom att anv盲nda metoden Capture Hi-C kan vi koppla ihop de f枚rst盲rkande gensekvenserna med gener genom att granska arvsmassans tredimensionella struktur. Detta inneb盲r att vi kartl盲gger det regulatoriska genn盲tverket f枚r att finna nya gener som 盲r kopplade till sjukdomar och biologiska processer.

Pelin Sahl茅n 盲r den forskare som lett forskningsarbetet. Det 盲r hennes labb som gjort lejonparten av alla experiment och all dataanalys. F枚rutom Pelin Sahl茅n har 盲ven forskarna Rapolas Spalinskas, Pontus H枚jer och Anandashankar Anil fr氓n 欧冠赛程2020赛程表 deltagit i arbetet. Forskningen 盲r ett samarbetade mellan 欧冠赛程2020赛程表 och och Avdelningen f枚r dermatologi och venereologi vid Karolinska Institutet och forskarna Maria Bradley och Isabel Tapia Paez. 

Forskningsarbetet har finansierats av Vetenskapsr氓det, Hudfonden och forskningsanslaget Type 2 Innovation fr氓n det amerikanska bioteknikf枚retaget Sanofi Genzyme.

Text: Peter Ardell

F枚r mer information, kontakta Pelin Sahl茅n p氓 072 - 319 00 36 eller pelinak@kth.se.

Faktaruta

Enligt Pelin Sahl茅n kan metoden Capture Hi-C anv盲ndas f枚r att kartl盲gga gener i en rad komplexa diagnoser. Hon n盲mner bland annat hj盲rtsjukdomar som exempel, n氓got hon och de andra forskarna arbetar med. Bland diagnoserna 氓terfinns ocks氓 diabetes, Crohns sjukdom och cancer. Metoden kan ocks氓 fylla en funktion n盲r det g盲ller att identifiera mutationer med kopplingar till s盲llsynta diagnoser.

Publikation

"Chromatin Interactions in Differentiating Keratinocytes Reveal Novel Atopic Dermatitis and Psoriasis-Associated Genes". Journal of allergy and clinical immunology,