Till inneh氓ll p氓 sidan

Miljarder till forskning om livsvetenskap

Ett antal n氓lar som fyller provr枚r.
En ny nationell satsning p氓 datadriven livsvetenskap ska koppla ihop forskning om teknik och medicin. Foto: Unsplash

NYHET

Publicerad 2020-10-22

Nu st氓r det klart att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) satsar 3,7 miljarder kronor p氓 grundforskning med inriktning datadriven livsvetenskap. Pengarna tillfaller till stor del SciLifeLab, d盲r 欧冠赛程2020赛程表 盲r huvudman.

Med m氓ls盲ttningen att Sverige ska forts盲tta vara ett av de v盲rldsledande l盲nderna inom livsvetenskap finansierar  en tv氓delad satsning inom forskningsomr氓det. Den f枚rsta delen 盲r en ny nationell satsning p氓 datadriven livsvetenskap om 3,1 miljarder kronor f枚rdelat 枚ver tolv 氓r. Den andra 盲r 600 miljoner kronor till den nationella forskningsinfrastrukturen inom  samt till , Wallenberg centrum f枚r molekyl盲r medicin.

Portr盲ttfoto p氓 欧冠赛程2020赛程表:s rektor Sigbritt Karlsson
Sigbritt Karlsson, rektor p氓 欧冠赛程2020赛程表. Foto: Tobias Ohls

鈥 Det visar ett stort f枚rtroende att KAW:s satsning hamnar hos SciLifeLab och bekr盲ftar att den verksamhet vi har byggt upp tillsammans med de andra l盲ros盲tena ,  och  under de senaste 10 氓ren har lyckats fantastiskt bra. 欧冠赛程2020赛程表 kommer att ha en viktig roll som huvudman n盲r det g盲ller att hantera satsningen och se till att det flyter p氓 bra, vilket vi 盲r stolta 枚ver, s盲ger Sigbritt Karlsson, rektor p氓 欧冠赛程2020赛程表.
 
M氓ngfald och h氓llbarhet

Satsningen sp盲nner 枚ver grundforskning inom en rad olika omr氓den som nya l盲kemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik samt cell- och molekyl盲rbiologi. Denna satsning inneh氓ller 盲ven ett viktigt st枚d till datast枚d och databaser. I sin helhet vill KAW att finanseringen ska bidra till att f枚rb盲ttra m盲nniskors livskvalitet och v盲lbefinnande, skydda biologisk m氓ngfald och skapa ett h氓llbart samh盲lle.
 
鈥 N盲r det g盲ller forskning inom livsvetenskap 盲r det en stor f枚r盲ndring p氓 g氓ng. Samma sak inom digitaliseringen. Det g氓r att m盲ta allt mer, sammanst盲lla data och analysera det. Och d氓 盲r datadrivna metoder viktiga. Genom denna satsning kan vi koppla ihop 欧冠赛程2020赛程表:s starka forskning inom livsvetenskapen och digitaliseringen f枚r att g枚ra nya forskningsframsteg, s盲ger Annika Stensson Trigell, vicerektor f枚r forskning p氓 欧冠赛程2020赛程表.

Beh氓lla kompetensen i landet

Portr盲ttfoto p氓 Annika Stensson Trigell.
Annika Stensson Trigell, vicerektor f枚r forskning p氓 欧冠赛程2020赛程表. Foto: H氓kan Lindgren.

Mer i detalj ska pengarna anv盲ndas till en rad nya forskartj盲nster vid m氓nga av Sveriges l盲ros盲ten. Totalt planeras rekrytering av 39 internationella toppforskare, en forskarskola f枚r 260 doktorander och industridoktorander samt 210 postdoktortj盲nster. Som en del av denna satsning kommer en ny tj盲nsteform, industripostdoktorer, att inr盲ttas. Detta ska ge 45 nydisputerade forskare m枚jligheten att kombinera forskning inom akademi och n盲ringsliv.
 
鈥 Det h盲r stora forskningsprogrammet kommer bland annat att resultera i m氓nga doktorer. D盲refter 氓ker dessa inte s盲llan utomlands f枚r att forts盲tta som postdoc. Industripostdoktorer g枚r att de kan stanna kvar i Sverige och forska vidare i industrin. Det g枚r att vi kan beh氓lla kompetensen i landet, s氓 att den kommer till nytta h盲r, s盲ger Annika Stensson Trigell
 
Hon till盲gger att de satsningar som KAW g枚r inom datadriven livsvetenskap (DDLS) och har gjort inom exempelvis de p氓g氓ende programmen ,  och  bidrar till att attrahera de riktigt duktiga forskarna till Sverige. Forskare som 盲r fria att v盲lja vad de ska forska inom. Det g枚r att forskarna kan satsa p氓 h枚griskfr氓gest盲llningar, vilket ger st枚rre m枚jlighet att n氓 riktigt stora forskningsgenombrott. 

鈥 N盲tverket och den kritiska massan i exempelvis de gemensamma forskarskolorna 枚ver universitetsgr盲nser och tillsammans med industri, g枚r att vi snabbt kan n氓 en kritisk massa f枚r att p氓verka Sveriges position i dessa omr氓den. Det 盲r mycket v盲lkommet och angel盲get att nu s盲tta ig氓ng arbetet inom omr氓det DDLS, s盲ger Annika Stensson Trigell.
 
Text: Peter Ardell
 
F枚r mer information, kontakta Annika Stensson Trigell p氓 annika@kth.se.