Till inneh氓ll p氓 sidan

脰ver 150 miljoner till forskare vid 欧冠赛程2020赛程表 鈥 hela listan

Portr盲tt av Anna Finne Wistrand.
Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi, 盲r en forskarna vid 欧冠赛程2020赛程表 som f氓r projektbidrag fr氓n Vetenskapsr氓det. (Foto: 欧冠赛程2020赛程表)
Publicerad 2020-11-04

Sammanlagt 43 forskare vid 欧冠赛程2020赛程表 f氓r tillsammans 153 miljoner kronor i anslag i Vetenskapsr氓dets stora utdelning inom naturvetenskap och teknik. Finansieringen g氓r till projekt inom alltifr氓n k盲rlsjukdomar och s枚mnapn茅 till robotinl盲rning och kvantkaos.

En av forskarna, Anna Finne Wistrand , f氓r 3,4 miljoner f枚r vidare utveckling av en teknik f枚r v盲vnadsregenerering d盲r kroppen kan 氓terskapa sjuk eller f枚rlorad v盲vnad i samband med cancer.

鈥 Nu f氓r jag m枚jlighet att forts盲tta forska och f枚rdjupa mig 盲nnu mer inom det forskningsomr氓de som jag verkligen brinner f枚r, s盲ger Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi.

Hon leder ett projekt d盲r man konstruerar ett slags tredimensionella byggst盲llningar som celler kan v盲xa p氓 och 氓terbilda v盲vnad. Forskningen 盲r inriktad mot fettv盲vnad, som br枚stv盲vnad, som kan beh枚vas i samband med br枚stcancer. Men det kan 盲ven anv盲ndas vid annan plastikkirurgi till exempel efter bilolyckor.

Mjuk konstruktion

Byggst盲llningarna, som 盲r nedbrytbara och byggs av polymerer, prepareras f枚r att cellerna ska stimuleras att v盲xa p氓 dem. Det 盲r viktigt att de har de mekaniska egenskaper som den naturliga v盲vnaden har. De m氓ste h氓lla, och f氓r inte orsaka skador p氓 omkringliggande v盲vnader eller st枚ra kroppens biologiska system.

鈥 Under de senaste fem 氓ren har vi fokuserat p氓 additiv tillverkning f枚r att f氓 en s氓 exakt och reproducerbar byggst盲llning som m枚jligt. Vi har 盲ven tagit fram ett material och en design som tillsammans ger en mjuk och b枚jbar konstruktion, anpassad f枚r mjukv盲vnad, och som vi ska bygga vidare p氓 i detta projekt.

Projektet har blivit m枚jligt tack vare n盲ra, tv盲rvetenskapliga samarbeten med Karolinska Institutet och mellan olika forskare, inom allt fr氓n cellbiologi till materialvetenskap.

Fungerande prototyp

鈥 Vi kommer att f氓 fram ny kunskap kring mekanismerna vid blodk盲rlsbildning, och hur vi ska g枚ra f枚r att skapa s氓 m氓nga n盲tverk av blodk盲rl som m枚jligt i v氓ra byggst盲llningar. Detta 盲r av st枚rsta vikt f枚r att kunna designa anv盲ndbara och funktionella produkter f枚r kirurgin, s盲ger Anna Finne Wistrand.

M氓let 盲r att inom de n盲rmaste 氓ren framst盲lla en fungerande prototyp, men fortfarande 氓terst氓r flera utmaningar.

鈥 Varje applikation 盲r unik och komplex och det finns v盲ldigt m氓nga fr氓gor kvar att besvara kring hur material p氓verkar kroppen och tv盲rtom, hur milj枚n i kroppen p氓verkar materialet.

Text: Christer Gummeson

 H盲r 盲r de 43 forskarna som f氓tt projektbidrag (avrundat i miljoner kronor)

Erik Aurell Den kondenserade materiens fysik, Annan fysik, Nanoteknik   3,3
Shervin Bagheri Teknisk mekanik   3,8
Glib Baryshnikov Annan elektroteknik och elektronik, Teoretisk kemi, Fysikalisk kemi   4,3
Benoit Baudry Annan elektroteknik och elektronik   4,0
Hjalmar Brismar Biofysik, Cellbiologi, Medicinsk laboratorie- och m盲tteknik   3,4
Gy枚rgy D谩n Kommunikationssystem, Annan elektroteknik och elektronik   3,8
Micka毛l Delcey Teoretisk kemi   3,2
Anna Finne Wistrand Biomaterialvetenskap, Polymerteknologi   3,4
Tiziana Fuoco Polymerkemi, Polymerteknologi, Organisk kemi   3,6
T.Christian Gasser Medicinsk bioteknik, Ber盲kningsmatematik, Biomaterialvetenskap   3,6
Stefania Giacomello Genetik, Utvecklingsbiologi, Tr盲vetenskap   3,3
Afshin Goodarzi Diskret matematik, Geometri   3,4
Ardeshir Hanifi Str枚mningsmekanik och akustik   3,7
H氓kan Hedenmalm Matematisk analys, Sannolikhetsteori och statistik   3,6
Hans Hertz Medicinsk laboratorie- och m盲tteknik, Medicinsk apparatteknik   3,0
Elton Hudson Bioenergi, Biokemi och molekyl盲rbiologi, Mikrobiologi    3,6
Johan Karlsson Reglerteknik, Sannolikhetsteori och statistik, Ber盲kningsmatematik   3,8
Svein Kleiven Annan medicinteknik, Medicinsk bildbehandling, Neurologi   3,7
P盲r Kurlberg Annan matematik   3,2
Sigrid K盲llblad Sannolikhetsteori och statistik   3,8
Markus K盲rk盲s Organisk kemi   3,4
Christofer Lendel Biokemi och molekyl盲rbiologi, Nanoteknik   3,1
Xiaogai Li Annan medicinteknik, R盲ttsmedicin   3,2
Xiaoqing Li Den kondenserade materiens fysik, Metallurgi och metalliska material, Materialkemi   3,6
Michael Liverts Teknisk mekanik   3,6
Zhonghai Lu Datorteknik   3,4
Michael Malkoch Polymerkemi, Organisk kemi, Cancer och onkologi   3,6
Eva Malmstr枚m Jonsson Textil-, gummi- och polymermaterial, Pappers-, massa- och fiberteknik   3,8
Mihai Mihaescu Str枚mningsmekanik och akustik, Teknisk mekanik   3,7
Mohammad Mirkhalaf Teknisk mekanik, Keramteknik, Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik   3,8
Karin Odelius Polymerkemi, Organisk kemi, Polymerteknologi   3,8
Tobias Oechtering Telekommunikation, Reglerteknik, Signalbehandling   3,9
Panagiotis Papadimitratos Kommunikationssystem, Reglerteknik, Annan data- och informationsvetenskap   3,4
Christopher Peters Interaktionsteknik   4,0
Gabriel Skantze Spr氓kteknologi, M盲nniska-datorinteraktion    4,0
Ilya Smirnov Algebra och logik, Geometri   3,6
Eric Tyrode Fysikalisk kemi, Analytisk kemi   3,0
Wouter van der Wijngaart Annan materialteknik, Nanoteknik, Robotteknik och automation   3,5
Tino Weinkauf Datavetenskap, Str枚mningsmekanik och akustik   4,0
Martin Viklund Annan medicinteknik   3,2
Francisco Vilaplana Domingo Pappers-, massa- och fiberteknik, Biomaterial, Tr盲vetenskap   3,5
Elias Zea Str枚mningsmekanik och akustik, Ber盲kningsmatematik   3,7
Ozan 脰ktem Ber盲kningsmatematik, Strukturbiologi, Sannolikhetsteori och statistik   3,2
Inneh氓llsansvarig:press@kth.se
Tillh枚r: Aktuellt
Senast 盲ndrad: 2020-11-04