Till inneh氓ll p氓 sidan

Stockholm trio etableras i Bryssel

Portr盲tt av Dan Andr茅e.
EU-veteranen Dan Andr茅e ska l盲gga grunden f枚r universitetsalliansen Stockholm trios kontor i Bryssel. (Foto: Marc Femenia)
Publicerad 2020-10-20

Efter 23 氓r p氓 olika positioner har Dan Andr茅e l盲rt sig det mesta om n盲tverk och synlighet i EU-kommissionens gigantiska maskineri.
Nu ska han l盲gga grunden f枚r universitetsalliansen Stockholm trios kontor i Bryssel.

鈥 Det ska bli v盲ldigt roligt och det finns oerh枚rt bra f枚ruts盲ttningar f枚r Stockholm trio, s盲ger han, vid ett bes枚k p氓 欧冠赛程2020赛程表.

Dan Andr茅e har varit p氓 plats i den belgiska huvudstaden och arbetat f枚r bland annat EU-kommissionen, Vinnova och regeringskansliet, arbetat med de flesta av EU:s forskningsprogram varav Horizon Europe 盲r det nionde i raden, som ska p氓g氓 fr氓n och med n盲sta 氓r och sju 氓r fram氓t.

鈥 Alla vill vara i Bryssel. F枚retag, enskilda akt枚rer, statliga myndigheter och inte minst l盲ros盲ten, men d氓 b枚r man bet盲nka att det finns 6 000 l盲ros盲ten i Europa.

Dan Andr茅e ber盲ttar att grunden f枚r att lyckas 盲r enkel men samtidigt sv氓r:

鈥 Strategi, strategi, strategi. Du m氓ste tydligt ha definierat vad du vill uppn氓 鈥 om inte 盲r det ett s盲kert recept f枚r att misslyckas. Hur resultaten tas om hand av hemorganisationen 盲r en annan viktig del i att lyckas.

Avg枚rande vinster

Stockholm trio ligger bra till h盲r. Efter Storbritanniens uttr盲de blir alliansen med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och 欧冠赛程2020赛程表 st枚rsta akt枚r avseende forskningsanslag inom EU.

鈥 Ibland tittar man kanske alltf枚r mycket p氓 vilka resurser man f氓r och om det verkligen l枚nar sig att s枚ka forskningsprojekt inom EU.

Han p氓talar ist盲llet vinsterna i att kunna skala upp sin forskning i en europeisk forskargrupp och m枚jligheten att f枚ra hem ny kunskap som avg枚rande vinster.

Portr盲tt av Dan Andr茅e.
Dan Andr茅e tror att Stockholm trio har goda f枚ruts盲ttningar att 枚ka sin synlighet i Bryssel.

鈥 Ta AI till exempel. Svensk forskning, 盲ven om den 盲r bra p氓 omr氓det, 盲r ju en droppe i havet. Men i en europeisk forskningskontext finns v盲ldigt mycket att h盲mta. Det g盲ller att v盲lja projekt med omsorg och hitta synergier med egna program/projekt.

En annan aspekt 盲r att kunna p氓verka EU-agendan och ett bra s盲tt att f枚rst氓 hur systemen fungerar 盲r att sitta med som utv盲rderare och i expertgrupper.

鈥 Det finns garanterat ingen b盲ttre kurs f枚r den som vill kunna skriva en ans枚kan 盲n att vara utv盲rderare.

Gott rykte

Sveriges goda rykte som forsknings- och innovationsland 盲r en f枚rdel n盲r Stockholm trio ska etableras i Bryssel. En annan 盲r de olika strategiska samarbeten som de tre l盲ros盲tena har, enligt Dan Andr茅e.

鈥 Man kan tydligt visa nyttan och effekten av forskningen, impakten i projekten, genom samarbeten med Stockholm stad, regionen och andra anv盲ndare i regionen.

Stockholm trios kontor ligger i Region Stockholms kontor i centrala Bryssel och d盲r m氓nga andra akt枚rer finns.

鈥 Det 盲r en perfekt placering.

Dan Andr茅e kommer att jobba deltid med att l盲gga grunden f枚r Stockholm trio i Bryssel, f枚r att sedan n氓gon g氓ng under n盲sta 氓r l盲mna 枚ver till n氓gon annan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
鈥 Ja, nu st枚kar ju covid-19 till det och mycket sker p氓 distans. Men grunden 盲r att n盲tverka, vara synlig, arrangera saker och naturligtvis l盲gga mycket tid p氓 proaktivt arbete och analyser. Det 盲r v盲gen f枚r att etablera Stockholm trio som en attraktiv, excellent akt枚r f枚r att skapa nya internationella samarbeten inom forskning och utbildning.

Text: Jill Klackenberg

Inneh氓llsansvarig:press@kth.se
Tillh枚r: Aktuellt
Senast 盲ndrad: 2020-10-20