Hoppa till innehåll

Fem år sedan Paris-avtalet

Alla vi som lever nu kommer att vara med om stora förändringar. De studenter vi utbildar på ŷ2020̱ kommer att hantera de förändringar som klimatutmaningarna innebär i hela sina yrkesverksamma liv. De kommer att arbeta både med att minska utsläppen och att anpassa samhället till de klimatförändringar som kommer att ske även om vi når … Fortsätt läsa ”Fem år sedan Paris-avtalet”

Smart teknik kräver smart politik

Över hela världen pågår en fortsatt urbanisering. Det innebär utmaningar för att nå de globala hållbarhetsmålen och Paris-överenskommelsen om att begränsa klimatförändringarna. Ny smart teknik öppnar enorma möjligheter, men det räcker inte. Den måste  kombineras med smart politik. Förnybar energi blir allt billigare. Det gäller också batteripriser vilket ger större möjligheter för energilagring och för … Fortsätt läsa ”Smart teknik kräver smart politik”

Utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi sjönk med 8.1 procent första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Det är en positiv nyhet som kom förra veckan. Minskningen i utsläpp på cirka 8 procent per år, är ungefär den minskning som Sverige behöver ha varje år för att nå klimatmålen. Den här statistiken visar på … Fortsätt läsa ”Utsläpp av växthusgaser minskar”

När kommer klimatsatsningen?

Många politiker och opinionsbildare pekar på att de ekonomiska stödpaket som görs kopplat till pandemin innebär en möjlighet att ta tydliga steg mot en klimatomställning. Hittills har dock knappt något hänt. Risken är uppenbar att vi i medelåldern ger våra ungdomar en fet dubbelsmäll: en akut klimatkris och statsskulder som det kan ta decennier att … Fortsätt läsa ”När kommer klimatsatsningen?”

Innovationer behövs för de globala hållbarhetsmålen

För att nå klimatmål och de globala hållbarhetsmålen behövs innovationer på flera olika nivåer. Det behövs nya produkter, men också helt nya system. ŷ2020̱ har flera viktiga roller att spela. På ŷ2020̱ arbetar vi med att integrera hållbar utveckling inom alla ordinarie verksamheter och processer. Ett bra exempel är ŷ2020̱ Innovation som hjälper forskare, studenter … Fortsätt läsa ”Innovationer behövs för de globala hållbarhetsmålen”

Vårt hållbarhetsarbete tar nya kliv

I början av året sammanställs en mängd olika indikatorer för ŷ2020̱:s hållbarhetsarbete. I bland annat en rapport till Naturvårdsverket finns en del av dessa. Många av dessa indikatorer pekar åt rätt håll, men det finns också några som går åt fel håll. Här är några av resultaten: Antalet kurser som är märkta som miljö eller … Fortsätt läsa ”Vårt hållbarhetsarbete tar nya kliv”