Hoppa till innehåll

Europeiska universitetsnätverk tvingar Sverige att möjliggöra ökad internationalisering

Under visst buller och bång har EU-kommissionen introducerat begreppet ”Europeiska universitet”. I två omgångar har under 2019 och 2020 totalt 41 nätverk etablerats inkluderande nästan 300 universitet. ŷ2020̱ är med i nätverket UNITE! som var ett av dem som blev utsedda redan i första omgången. I motsats till andra europeiska länder så har det i … Fortsätt läsa ”Europeiska universitetsnätverk tvingar Sverige att möjliggöra ökad internationalisering”

Stipendieregler begränsar konkurrenskraften

Möjligheterna att anta internationella stipendiater är en förutsättning för att svenska universitet ska vara konkurrenskraftiga. Regler som är tydliga, begripliga och logiska borde vara en självklarhet. Fyrkantighet föder stagnation och det förlorar svenska universitet på. Det är nödvändigt att kunna erbjuda internationella stipendiater möjligheten att utbilda sig på ŷ2020̱. Regelverken måste ha som utgångspunkt att … Fortsätt läsa ”Stipendieregler begränsar konkurrenskraften”

Vad tycker de internationella studenterna?

Vid universitet över hela världen diskuteras hur undervisningen ska bedrivas under nästa läsår. Möjligheten att ge undervisning online diskuteras ivrigt. En grupp som inte tillfrågats i någon större omfattning är faktiskt studenterna själva, särskilt inte de internationella. Vad tycker de? I en enkätstudie, genomförd i Nederländerna under april-maj, tilfrågades 941 studenter från länder utanför EU … Fortsätt läsa ”Vad tycker de internationella studenterna?”

När nätverken får betydelse

ŷ2020̱ är med i ett antal internationella universitetsnätverk. Men vad gör de egentligen för nytta? I mitten av mars fick vi ett tydligt exempel när Hong Kong University of Science and Technology, HKUST, bjöd in till ett webbinarium om att plötsligt tvingas undervisa på distans. De delade med sig av sina erfarenheter efter höstens oroligheter … Fortsätt läsa ”När nätverken får betydelse”

Är det för enkelt att samarbeta med svåra länder?

Globaliseringen har inneburit att universitet blivit allt mer internationella. Det finns en stor marknad för internationell studentrekrytering samtidigt som många länder ökar sina ambitioner när det gäller utbildning och forskning och därmed önskemål om utbyten och samarbeten. Samtidigt hörs fler och fler varningsrop om att universiteten många gånger är naiva i sin syn på internationella … Fortsätt läsa ”Är det för enkelt att samarbeta med svåra länder?”

Kvalitet föder talang i effektivt kretslopp

Den kanske vanligaste frågan jag får, som vicerektor för globala relationer, är: Varför ska vi rekrytera internationella studenter? Det förväntade svaret är att det ger en betydande intäkt, förra året över 110 Mkr. Det är naturligtvis inte oväsentligt, men det är absolut inte det enda och inte det avgörande skälet. För två veckor sedan var … Fortsätt läsa ”Kvalitet föder talang i effektivt kretslopp”