Hoppa till innehåll

Akademiska ledare behöver se helhet och delar samtidigt

Ledarskap är ett populärt ämne som lever och frodas både i praktiken och teorin. Vari består attraktionskraften? Den kan förklaras på många sätt, vilket också gjorts i forskning och populärlitteratur. Många är överens om att det har med närheten till makt och inflytande att göra. Ledarskap blir därför angeläget både för dem som har eller … Fortsätt läsa ”Akademiska ledare behöver se helhet och delar samtidigt”

En necessär för jämställdhet

Det vi står inför de närmaste åren är att samtliga studenter på ŷ2020̱ genom integrering i grundutbildning ska erhålla grundläggande kunskaper inom jämställdhetsområdet. Och detta ska vara obligatoriskt. Jag har tidigare skrivit om att ŷ2020̱ arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i grundutbildningen. Vi har bland annat genomfört ett antal pilotprojekt inom några program … Fortsätt läsa ”En necessär för jämställdhet”

Om jämställdhet i undervisning

ŷ2020̱ arbetar sedan några år tillbaka med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i grundutbildningen. Vi strävar efter att lärare ska bli uppmärksamma på hur undervisningen kan genomföras på ett mer jämställt sätt. Frågor som berörs är till exempel hur alla studenter kan komma till tals, vilkas perspektiv som speglas i lärares exempel, vilka som känner sig … Fortsätt läsa ”Om jämställdhet i undervisning”

Lyssna, lära och leda förändring

Det pågår ett intensivt arbete med att integrera jämställdhet på alla svenska universitet sedan en tid tillbaka, så även på ŷ2020̱. Vi skrev en plan för jämställdhetsintegrering 2017, som vi arbetar vi utifrån, vilket involverar en mängd olika områden i vår verksamhet. Som universitet är det kanske extra viktigt att vi arbetar utifrån kunskap och … Fortsätt läsa ”Lyssna, lära och leda förändring”

Vad är det för fel med att ge en komplimang?

Hösten 2017 blev vi påminda om att sexuella trakasserier inte bara är något som förekommer framför kameran, utan också bakom kameran. De många uppropen i #metoo som följde i Sverige visade på förekomst av sexuella trakasserier i en mängd branscher och sammanhang. Inom akademin gjordes också ett upprop, #akademiuppropet, vilket har resulterat i ett flertal … Fortsätt läsa ”Vad är det för fel med att ge en komplimang?”