Hoppa till innehåll

Göran Finnveden

Vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys.

I bloggen diskuterar och berättar jag om såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor med miljö- och hållbarhetsfokus. Det kan röra allt från ny spännande forskning till ett alternativt sätt att se på framtiden och ŷ2020̱:s roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Görans inlägg