Till inneh氓ll p氓 sidan

Om webbplatsen

F枚r all webbpublicering som g枚rs med hj盲lp av datorer och datorn盲t tillhandah氓llna av 欧冠赛程2020赛程表 ansvarar 欧冠赛程2020赛程表. Detta g盲ller b氓de resurser som 盲gs av 欧冠赛程2020赛程表 och s氓dana som p氓 annat s盲tt disponeras av 欧冠赛程2020赛程表, t ex genom hyresavtal.

Webbpublicering med av 欧冠赛程2020赛程表 tillhandah氓llna resurser f枚ljer g盲llande lagar och f枚rordningar, d盲ribland personuppgiftslagen, lagen om tillg盲nglighet i digital offentlig service, SUNET:s etiska regler och policies samt riktlinjer och f枚reskrifter fr氓n 欧冠赛程2020赛程表.

Webborganisation

欧冠赛程2020赛程表:s webbplats underh氓lls av dels centrala f枚rvaltningsgrupperingar som uppr盲tth氓ller gemensamma riktlinjer, bevakar 枚vergripande koncept och bedriver utvecklingsarbete f枚r webbplatsen, dels av en redakt枚rsorganisation med huvudansvariga som samordnar lokala sidredakt枚rers arbete.

F枚r de delar av webbplatsen som 盲r uppr盲ttade i webbmilj枚er underh氓llna av de centrala f枚rvaltningsgrupperna g盲ller best盲mda systeml枚sningar och till dessa 盲r specifika designmallar, navigeringsprinciper och informationsstrukturer knutna.

Den grafiska formen p氓 webbplatsen 盲r kopplad till ett helhetskoncept som omfattar bland annat struktur, navigering, spr氓khantering, utbildning, support och ansvarsroller. Konceptet bevakas av f枚rvaltningsorganisationen och 盲r i viss utstr盲ckning inbyggd i den tekniska milj枚n. Det efterlevs ocks氓 av centralt f枚rvaltade applikationer som 盲r tekniskt frist氓ende webbplatsens 枚vergripande publiceringssystem men integrerade med webbplatsens form och navigering.

Vid fr氓gor om 欧冠赛程2020赛程表:s webbplats kontakta:

Webbansvariga p氓 欧冠赛程2020赛程表

Inneh氓llsansvarig:Robert Lawesson
Tillh枚r: V盲lkommen till 欧冠赛程2020赛程表
Senast 盲ndrad: 2020-09-22