Till inneh氓ll p氓 sidan

Faktura och betalning

欧冠赛程2020赛程表:s organisationsnummer: 202100-3054
Vat nr: SE202100305401

Elektronisk faktura till offentlig sektor

Fr氓n och med f枚rsta april 2019 盲r det krav p氓 att fakturor ska skickas elektroniskt till offentlig sektor. PDF-faktura via mejl klassas ej som elektronisk faktura. L盲s mer p氓 Myndigheten f枚r digital f枚rvaltnings hemsida:

Kontakta er leverant枚r av bokf枚rings-/faktureringssystem f枚r att s盲kerhetsst盲lla en 枚verg氓ng till nya digitala rutiner och nytt regelverk.

Fakturor ska prim盲rt skickas via den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.
Den 盲n s氓 l盲nge mer vanliga standarden Svefaktura accepteras under en 枚verg氓ngsperiod om detta 盲r det enda elektroniska formatet ni kan hantera eller om vi redan tar emot fakturor fr氓n er i det formatet.

Ni som inte kan skicka elektroniska fakturor kan nyttja:
(Fakturaportalen 盲r en tj盲nst 欧冠赛程2020赛程表 nyttjar. Manual f枚r att nyttja tj盲nsten:  )

Fakturareferens

Det 盲r viktigt att ni som leverant枚r till oss anger r盲tt best盲llarreferens p氓 fakturan. 欧冠赛程2020赛程表 har ca 2 000 personer som 盲r f枚rste mottagare av faktura och dessa mottagare 氓terfinns i system颅m盲ssigt 氓tskilda delar av organisationen. En faktura med fel referens riskerar d盲rmed att hamna p氓 villov盲gar med sen eller utebliven betalning som f枚ljd.

Fakturareferens, som alltid ska finnas vid best盲llning, ska ha f枚ljande struktur: EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表XXX. D盲r EXEMPEL ska ers盲ttas med det anv盲ndarnamn/欧冠赛程2020赛程表ID som best盲llaren inom 欧冠赛程2020赛程表 har.

F枚ljande referensstrukturer finns att v盲lja mellan, dessa beror p氓 var inom 欧冠赛程2020赛程表 best盲llaren arbetar:

EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表ABE
EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表CBH
EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表EECS
EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表ITM
EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表SCI
EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表GVS (fd. 欧冠赛程2020赛程表UF)
EXEMPEL 欧冠赛程2020赛程表RK

F枚r ytterligare v盲gledning kontakta fakturaservice@kth.se

E-faktura (PEPPOL BIS Billing 3.0)

欧冠赛程2020赛程表 har Peppol-id 0007:2021003054
Fakturor skickade via Peppol-n盲tverket kommer automatiskt fram till 欧冠赛程2020赛程表 utan ytterligare 枚verenskommelser mellan marknadens olika fakturav盲xlar.

Referenskoden m氓ste 氓terfinnas under 鈥滲est盲llarreferens鈥 p氓 den elektroniska fakturan, 鈥滲uyerReference鈥 i XML-filen utg枚r best盲llarreferens p氓 fakturan.

E-faktura (Svefaktura 1.0)

欧冠赛程2020赛程表 anv盲nder v氓rt organisationsnummer 2021003054 som PartsID/GLN/EAN.
Vi anv盲nder OpusCapitas fakturav盲xel. Fakturor ska skickas via OpusCapita till oss, s氓 ni eller er fakturav盲xel m氓ste vara kopplade mot dem.

Referenskoden m氓ste 氓terfinnas under 鈥滲est盲llarreferens鈥 p氓 den elektroniska fakturan, 鈥漅equisitionistDocumentReference鈥 i XML-filen utg枚r best盲llarreferens p氓 fakturan.

Pappersfaktura

Erfarenheten under Covid-19 盲r att leverant枚rer som skickar pappersfaktura skapar ett on枚digt stort behov av att personal m氓ste ta sig till arbetet f枚r att hantera skanning av fakturor. Risken 盲r dessutom p氓tagligt st枚rre att leverant枚rer som skickar pappersfakturor inte kommer f氓 betalt i tid. Det ligger d盲rf枚r i b氓de 欧冠赛程2020赛程表:s och leverant枚rens intresse att omst盲llningen till elektronisk fakturering p氓b枚rjas snarast.

Pappersfaktura tas emot under en 枚verg氓ngsperiod f枚r ramavtal tecknade f枚re f枚rsta april 2019.
F枚r ramavtal som l枚per under 2020 och d盲refter 盲r det 枚nskv盲rt att 枚verg氓ng till elektronisk fakturering ska ske s氓 snart som m枚jligt.

Referenskod ska 氓terfinnas p氓 fakturan.

Kungliga Tekniska h枚gskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Betalningar till 欧冠赛程2020赛程表

F枚r betalningar till 欧冠赛程2020赛程表, se betalningsinformation p氓 fakturan/rekvisitionen. Vid eventuella oklarheter kontakta ber枚rd part p氓 欧冠赛程2020赛程表.

Inneh氓llsansvarig:Urban Sj枚str枚m
Tillh枚r: Om 欧冠赛程2020赛程表
Senast 盲ndrad: 2020-11-04